Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Structura primarieiHOTARAREA NR. 4
privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale UAT Balilesti pentru anul 2018