Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Comisiile de specialitate

Rubrica:

Informatii Consiliul Local1. Comisia privind programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert cu urmatoarea componenta:
- Presedinte: BADOIU GEORGIAN
- Secretar: LUNGAN CONSTANTIN
- Membrii: PLAIASU GHEORGHE
                HABUC STEFANITA
                NITESCU DRAGOS-AURELIAN


2. Comisia privind administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, avand urmatoarea componenta:
- Presedinte: VOICAN ION
- Secretar: RADESCU NICULAE
- Membru: MANOLESCU ALINA-CLARA


3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, avand urmatoarea componenta:
- Presedinte: CIRLANARU VICTOR
- Secretar: MANOLESCU DUMITRU
- Membrii :TOMA NICULAE
                BUSESCU MARIUS-CONSTANTIN
                BUCURESCU ION